Roczna Akademia Wizażu PRO MAKE UP ARTIST

Wykładowcy PRO MAKE UP ACADEMY stworzyli ambitny i nowoczesny program nauczania w ramach rocznej Akademii Wizażu. Przyjmujemy tu zarówno osoby, które z makijażem nie miały dotychczas do czynienia, jak i takie, które chcą w gruntowny i nowoczesny sposób uporządkować swoje umiejętności i wiedzę. Oprócz efektywnej nauki nowoczesnych technik makijażowych pomagamy naszym studentom rozbudować portfolio, obudzić kreatywność i przygotować do pracy w świecie makijażu.

W ciągu całego roku akademickiego doradzamy naszym słuchaczom jak skompletować kufer makijażysty oraz jak wyposażyć studio wizażu aby kończąc szkołę, być gotowym na start w branży makijażu.

ZAPEWNIAMY

 • 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
 • samodzielne stanowisko pracy z profesjonalnymi lustrami do wizażu firmy SOLED www.soled.pl . Lustra posiadają odpowiednie oświetlenie w postaci żarówek o barwie neutralnej i temperaturze barwowej  4500K oraz współczynniku oddawania barw Ra>85
 • stały kontakt z wykładowcą, który monitoruje postępy poczynione przez słuchacza
 • liczne rabaty na zakup profesjonalnych kosmetyków, pędzli i akcesoriów
 • VIP goodie bag na start - kompletny zestaw pędzli, akcesoria i narzędzia wizażysty, gąbeczki, kępki rzęs, pelerynka kosmetyczna etc.
 • dostęp do pomocy dydaktycznych, multimedialne prezentacje, dostęp do branżowej literatury
 • dostęp do akcesoriów jednorazowych, higienicznych i środków do dezynfekcji
 • dostęp do ogromnej ilości kosmetyków i akcesoriów
 • autorski skrypt opracowany przez naszych wykładowców
 • egzamin praktyczny i pracę dyplomową w ramach czesnego
 • dyplom ukończenia i sesję dyplomową
 • zajęcia praktyczne - tematyczne sesje zdjęciowe

 

OGÓLNY ZARYS PROGRAMU

 • Sprzęt, wyposażenie, kufer wizażysty, higiena pracy
 • Etyka zawodowa i psychologia zawodu
 • Analiza marek kosmetycznych
 • Analiza kolorystyczna,  teoria barw
 • Budowa i pielęgnacja skóry
 • Modelowanie twarzy
 • Zastosowanie technik światłocienia
 • Podstawy projektowania plastycznego
 • Makijaż make up no make up
 • Makijaż flash, techniki kamuflażu
 • Makijaż dzienny
 • Makijaż wieczorowy
 • Makijaż kontrastowy
 • Makijaż francuski i pin-up
 • Makijaż biznesowy
 • Makijaż fotograficzny
 • Makijaż ślubny
 • Makijaż glamour
 • Makijaż smoky eye 
 • Makijaż cat eye
 • Makijaż kobiety dojrzałej
 • Makijaż brokatowy i estradowy
 • Makijaż bollywood
 • Makijaż artystyczny 
 • Makijaż fashion
 • Makijaż odmładzający
 • Makijaż beauty 
 • Makijaże inspirowane najnowszymi trendami
 • Makijaż dla mężczyzny
 • Historia makijażu
 • Podstawy stylizacji fryzur
 • Historia fryzur
 • Podstawy charakteryzacji (postarzanie, rany, blizny)

CZAS TRWANIA i ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia trwają 10 miesięcy - od września do czerwca w systemie zaocznym (zjazdy co dwa tygodnie - sobota, niedziela) w godzinach 10.00 -17.30. Makijaże podczas zajęć wykonywane są w obrębie grupy, w parach.

Słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich bloków tematycznych, wykonania wymaganej liczby makijaży oraz złożenia wymaganej liczby projektów plastycznych do oceny.

KOSZTY NAUKI

 • opłata wpisowa (jednorazowa)  –  600 zł,
 • czesne miesięczne  –  750 zł.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Naukę w PRO MAKE UP ACADEMY może rozpocząć każdy kto ukończył 18. rok życia i pozytywnie przeszedł rozmowę rekrutacyjną, która jest zarazem formą weryfikacji predyspozycji do wykonywania zawodu wizażysty (rozmowa rekrutacyjna jest bezpłatna).

Ocenie podlegają umiejętność percepcji wzrokowej oraz zdolności plastyczne i manualne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • jedno zdjęcie (standardowe zdjęcie do dowodu 3,5 cm x 4,5 cm)
 • podpisanie umowy
 • wpłacenie jednorazowego bezzwrotnego wpisowego 

 

EGZAMIN KOŃCOWY

Zakończenie PRO Make Up Academy odbywa się na podstawie:

 • oceny egzaminu praktycznego
 • oceny egzaminu teoretycznego z historii makijażu i fryzur
 • oceny makijaży i fryzur wykonanych podczas bloku sesji zdjęciowych
 • oceny projektów plastycznych
 • oceny poszczególnych makijaży w toku kształcenia

 

Po ukończeniu nauki nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia rocznej Akademii Wizażu z wyszczególnionym tokiem kształcenia, liczbą godzin i programem. Absolwent zdobywa pełne uprawnienia, aby podjąć pracę przy pokazach mody, sesjach zdjęciowych, produkcjach telewizyjnych, osoby te także mogą ubiegać się o pracę jako wizażyści marek kosmetycznych oraz wykonywać makijaże dla klientów indywidualnych.

Absolwenci rocznej Akademii Wizażu mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego w zawodzie i uzyskać państwowy tytuł Wizażystki-Stylistki (kod zawodu 514208). Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle.

 

PROCES REKRUTACJI - ROK AKADEMICKI 2021/2022 

Kalendarium rekrutacji do Rocznej Akademii Wizażu PRO MAKE UP ARTIST:

28.05.2021 - 29.06.2021 - telefonicznie zbierane są zgłoszenia chęci uczestniczenia w rekrutacji.
30 czerwca - 2 lipca 2021 - spotkania z kandydatami, dostępne godziny*:

30 czerwca: godz. 10.00, 11.30, 13.00,
1 lipca: godz. 10.00, 11.30, 13.00,
2 lipca: godz. 10.00, 11.30, 13.00.

*O dostępność konkretnej godziny prosimy pytać telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona.

Rozmowy umawiamy telefonicznie pod numerem 690 932 354 (pn.-pt. w godz.12-17.00).

do 13.07.2021 - przekazanie wyników rozmów rekrutacyjnych.

Spotkania odbędą się w PRO Make Up Academy, ul. Ostrobramska 101 lok 206 i 209A w Warszawie.

Podczas rekrutacji nie sprawdzamy stanu wiedzy z zakresu makijażu profesjonalnego ani tego, czy kandydat potrafi wykonywać makijaż. Sprawdzamy predyspozycje do wykonywania zawodu wizażysty.

1. Rozmowa ustna (konsultacje) (10min)
Pytania obejmują zagadnienia związane z postrzeganiem kolorów, kompozycji, aktywności twórczej kandydata oraz zainteresowań.
Na konsultację można przynieść teczkę z pracami wykonanymi w różnych technikach (szkice, rysunek, malarstwo, fotografia, projektowanie, rękodzieło itp. (max. 5 prac, wykonane zdjęcia powinny być wydrukowane w formacie A4).

2. Test - psychologia twórczości artystycznej (10 min)
Test został opracowany przez psychologa i pedagoga współpracujących z nami przy procesie rekrutacji.

3. Projekt plastyczny (30 min)
Uzupełnienie i pokolorowanie prostego szablonu.
Zadanie weryfikuje postrzeganie, uzdolnienia manualne, wrażliwość i ekspresję plastyczną.

O zakwalifikowaniu się do grupy rocznej która liczy 18 osób decyduje ilość zdobytych punktów w procesie rekrutacji.

🎓 Najczęściej zadawane pytania:

1.Czy odbycie rozmowy rekrutacyjnej jest równoznaczna z przyjęciem do Akademii?
Rozmowa rekrutacyjna ma na celu wyłonienie 18 najlepszych kandydatów. Osoby które zdobędą najwyższą liczbę punktów zakwalifikują się do grupy rocznej PRO Make Up Academy. Odbycie rozmowy nie jest równoznaczne z przyjęciem.

2.Czy przed rozmową muszę uiścić jakąkolwiek opłatę?
Rozmowa rekrutacyjna jest wolna od jakichkolwiek opłat. Wpisowe przyjmujemy tylko od kandydatów którzy zakwalifikowali się do grupy rocznej PRO Make Up Academy.

3.Kiedy dowiem się o wyniku rekrutacji?
Do 13 lipca opublikujemy listę osób przyjętych.

 

 

WYNIKI REKRUTACJI:

18 osób które zakwalifikowały się do grupy rocznej Akademii Wizażu na rok akademicki 2021/2022 (kolejność losowa):

O zakwalifikowaniu się do grupy rocznej Akademii Wizażu decydowała ilość zdobytych punktów podczas rekrutacji.

Indywidualne numery rekrutacji osób przyjętych (kolejność przypadkowa):
2, 3, 22, 23, 24, 42, 43, 60, 64, 65, 80, 81, 100, 102, 122, 142, 145, 161.

Lista osób rezerwowych (w przypadku gdy ktoś zrezygnuje z listy powyższej). Lista w kolejności od najwyższej liczby punktów:
21, 120, 44, 62, 85, 126, 61, 160, 86, 162, 144, 41, 63, 20, 6, 5

Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w procesie rekrutacji.

W ciągu trzech dni z ww. osobami skontaktujemy się mailowo.

Pracujemy na kosmetykach:

AKADEMIA

Wykładowcy PRO MAKE UP ACADEMY stworzyli ambitny i nowoczesny program nauczania w ramach rocznej akademii makijażu. Przyjmujemy tu zarówno osoby, które z makijażem nie miały dotychczas...

Więcej

KURSY MAKIJAŻU

Kursy wizażu przeznaczone są dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia z zakresu wizażu, jak i dla osób z doświadczeniem pragnących pogłębić swoją wiedzę...

Więcej

KADRA